کیفیت همیشه حرف اول را می‌زند؛ این نه تنها شعار بلکه باور ماست

فاصله رویا تا واقعیت...

همیشه رویایی در سر داشتیم که خیلی بزرگ بود؛ رویایی که همیشه دوست داشتیم تبدیل به واقعیت شود ولی هیچ وقت نشد. دست نیافتنی نبود اما ظاهرا تقصیر ما بود که برای عملی کردن آرزوهایمان کم‌کاری می‌کردیم. اما یک روز تصمیم بزرگی گرفتیم که آن روز با تمام روزها متفاوت بود؛ روزی که دایناوب متولد شد و جامه عمل بر تمام رویاهایی که داشتیم پوشاند. و ما متوجه شدیم فاصله بین رویا تا واقعیت فقط شروع و عمل کردن است.

درباره دایناوب

دایناوب در مهر ماه 1398 متولد شد. البته قبل از آن نیز به صورت پراکنده فعالیت داشتیم و بیشتر خدمات ارائه می‌دادیم. اما استارت جدی دایناوب از همان مهر 98 بود که تصمیم گرفتیم به صورت جدی فعالیت کنیم و با وارد شدن به حوزه آموزش، دانشی که داریم، هر چند کوچک با همه به اشتراک بگذاریم. دایناوب در حوزه آموزش دیجیتال مارکتینگ (بازاریابی دیجیتالی)، نورومارکتینگ (بازریابی عصبی)، طراحی سایت و سئو، اینستاگرام و کسب و کارهای اینترنتی فعالیت می‌کند. البته هنوز اول راهیم اما به مسیری که طی می‌کنیم ایمان داریم و دوست داریم هر روز بهتر از دیروز باشیم.

درباره دایناوب

بعدا در این قسمت از دست‌آوردهایمان می‌نویسیم 🙂